Particulieren

Bescherm uzelf en uw dierbaren tegen de financiële gevolgen van alledaagse risico’s.
Ontdek hier ons volledige gamma verzekeringsproducten.

Familiale verzekering

Bescherm jezelf en je gezin voor schade die per ongeluk aan derden wordt toegebracht. Kattenkwaad of een ongelukje door de kinderen, plots agressief gedrag van een huisdier of gewoon een onhandig moment of onoplettendheid waardoor u schade aan derden toebrengt kan een dure zaak worden. Een familiale polis beschermt je voor deze risico’s. Er zijn verlaagde tarieven voor alleenstaanden, jongeren en 60-plussers! Lage premie, ruime dekking, een must-have!

Brandverzekering

Bescherm een van je grootste investeringen tegen brand, waterschade, stormschade, vandalisme en allerhande gevaren. Ook je roerende bezittingen kunnen hiervoor verzekerd worden, inclusief diefstal of schade door diefstal. Een goede brandverzekering dekt automatisch mee je zonnepanelen en vergoedt ook volgens de nieuwste bouwnormen. Wist je dat de diefstaldekking veel verder gaat dan enkel diefstal in je woning? Ook diefstal in je vakantieverblijf en diefstal op straat met geweld zijn gedekt!

Autoverzekering

Een wettelijk verplichte verzekering voor elk gemotoriseerd motorrijtuig dat zich op de openbare weg bevindt. Dit kan optioneel uitgebreid worden met een omniumverzekering, bestuurdersverzekering, bijstandsverzekering en rechtsbijstandverzekering al dan niet geïntegreerd in één contract.

Sommige verzekeraars bieden ook een kilometerverzekering aan wat een extra korting kan opleveren, net zoals veiligheidsopties en groene wagens.

Kan je echt nergens terecht met je autoverzekering dan is er nog altijd het tariferingsbureau. Zij zullen afhankelijk van je situatie een premie en voorwaarden bepalen en aanduiden wie je aan deze voorwaarden moet verzekeren.

Motorverzekering

Dit is ook een verplichte verzekering zoals de autoverzekering. Afhankelijk van je leeftijd kan je nieuwe motoren ook verzekeren in omnium. Het is ook raadzaam om een ongevallenverzekering (medische kosten, blijvende invaliditeit en overlijden) af te sluiten om jezelf als bestuurder te beschermen tegen lichamelijke schade. Motorfietsen blijven zeer kwetsbaar in het verkeer. De combinatie auto – motor zorgt voor een voordeeltarief voor de motorfiets.

Bijstandsverzekering

Wens je enkel pechverhelping voor je wagen, met of zonder vervangwagen ? Of wil je ook personenbijstand als je met het vliegtuig op reis gaat? Moet je bagage verzekerd zijn? Wens je een annulatie of een reisonderbrekingsverzekering? Enkel Europa of wereldwijd? Een bijstandsverzekering kan volledig op maat voorgesteld worden.

Vertel ons zeker je reisplannen want er zijn toch wel belangrijke details waar je rekening mee moet houden afhankelijk van reisperiode en het land waar je naartoe reist.

Bestuurdersverzekering

De bestuurder is in de autoverzekering de enigste persoon die niet beschermd is tegen letselschade (medische kosten, blijvende invaliditeit of overlijden). De inzittenden, de passagiers, worden automatisch allemaal beschermd door de verplichte autoverzekering van het voertuig. Als de tegenpartij in fout is, zal je natuurlijk van hen de vergoeding bekomen maar wat als er discussie is over de aansprakelijkheid en het dossier sleept jaren aan voor de rechtbank. De medische kosten blijven oplopen en gaan hier niet op wachten. Ook verschilt de schadevergoeding van land tot land. Met je eigen bestuurdersverzekering word je vergoed volgens de Belgische wet.

Fietsverzekering

Wij voorzien de mogelijkheid om je fiets te verzekeren in omnium (inclusief diefstal). Afhankelijk van het type fiets, de leeftijd en de waarde zullen de premie en de diefstalvoorwaarden bepaald worden.

Zorg er altijd voor dat je minstens een ART graad 2 slot hebt en je fiets altijd slotvast verankerd is aan een vast object in de muur of grond. Dus niet aan een andere fiets of gewoon op slot in een gemeenschappelijke gang van een appartementsgebouw.

Doorgaans krijg je bij zo’n dekking ook een bijstandsdekking voor als je fietspech hebt.

Bereken je premie

Rechtsbijstandverzekering

U heeft rechten! Maar vaak maakt u daar geen gebruik van omdat u niet weet tot wie u zich moet richten, u heeft geen idee van de procedurekosten en waar het gaat eindigen. Je kan je verzekeren voor verschillende rechtstakken zoals de meeste mensen standaard een rechtsbijstand hebben voor het voertuig, de woning (na brand) en een rechtsbijstand privéleven. Maar ook contractuele geschillen kan u verzekeren.

Wij raden u aan om deze dekkingen te combineren in 1 globale rechtsbijstandspolis bij een aparte onafhankelijke rechtsbijstandverzekeraar. Zo geniet u de beste dekkingen aan een concurrentiële premie. U kan de polis dan makkelijk uitbreiden als er nieuwe risico’s bijkomen.

De overheid heeft sinds kort een modelpolis met minimumvoorwaarden in het leven geroepen die fiscaal aftrekbaar is in de personenbelasting (tot 124€ belastingvoordeel) om iedereen betaalbaar toegang te geven tot het recht.

Een polis die u een complete juridische bescherming biedt. Geen schrik voor meer advocaatkosten, gerechtskosten, kosten van een deurwaarder of experten.

Blokpolis / Mede-eigendom

Een brandverzekering voor een vereniging van mede-eigenaars die elks een deel van het gebouw bezitten, bv. een appartementsgebouw met 6 appartementen. De basisakte van het gebouw zal vermelden dat alle eigenaars moeten toetreden tot een blokpolis. Dit verzekert zowel de privatieve als gemeenschappelijke delen. Het vereenvoudigt de schaderegeling omdat we dan maar 1 verzekeringsmaatschappij moeten aanspreken.

Wij bieden complete oplossingen aan waarbij we zowel het hele gebouw kunnen verzekeren tegen brand en aanverwante gevaren, alsook de aansprakelijkheid van de mede-eigenaars, commissaris van de rekeningen en de mede-eigenaar die de taken van de syndicus vervult. Deze laatste is een verplichte verzekering.

Verzekering alle bouwplaatsrisico’s (ABR)

Werden er bouwmaterialen gestolen op de werf? Is een muur op het aangrenzende huis verzakt tijdens de grondwerken? Ondervinden de buren hinder zonder dat er een aansprakelijke partij kan aangeduid worden.

Op een werf lopen heel wat mensen rond: aannemers, onderaannemers, bouwheer. Al deze mensen kunnen door een onvoorzichtigheid schade veroorzaken. Ook slechte weersomstandigheden kunnen schade toebrengen aan een werf. Tegen deze risico’s kunt u zich beschermen met een ABR-verzekering. ABR staat voor alle bouwplaatsrisico’s.

U zou er natuurlijk ook voor kunnen kiezen de schade te verhalen op de architect of de aannemer die een fout beging. Dat heeft echter als groot nadeel dat u dan zijn fout moet bewijzen. U loopt dus de kans dat u een lange gerechtelijke procedure zal moeten doorlopen vooraleer u een schadevergoeding krijgt. Bovendien ontstaat sommige schade zonder dat er iemand een fout heeft begaan. Dan draait u op voor de kosten. Met een ABR-verzekering heeft u deze zorgen niet. De schade zal door de verzekeraar worden vergoed.

Hospitalisatieverzekering

Je fysieke integriteit , je belangrijkste bezit. Kies op tijd voor een goede hospitalisatieverzekering en blijf hierbij. Hierdoor vermijd je een steeds groeiende instapleeftijd (en startpremie) en eventuele uitsluitingen door medische antecedenten.

Er bestaan oplossingen voor mensen die een aanbieding krijgen via de werkgever. Zij kunnen een wachtpolis afsluiten zodat ze deze terug kunnen omvormen naar een volwaardige dekking mocht er geen werkgever meer zijn die dit aanbiedt. Deze wachtpolis bevriest je instapleeftijd en je medisch verleden, waardoor je altijd zeker bent van een goede dekking !

Er bestaan grote verschillen tussen de dekkingen die privé verzekeraars aanbieden en de ziekenfondsen. Via een ziekenfonds is het doorgaans goedkoper maar ook beperkter in waarborgen.

Bereken nu je premie

Ongevallenverzekering

In het privéleven gebeuren meer ongevallen dan in het verkeer. Ook hier kan je je tegen de financiële gevolgen ervan beschermen. De verzekering kan op maat worden samengesteld voor u alleen of voor heel je gezin. Ze kan bestaan uit een dekking overlijden, blijvende invaliditeit, tijdelijke invaliditeit, een dagvergoeding en medische kosten.

Veel mensen sluiten een schuldsaldoverzekering af om zich te beschermen tegen de financiële gevolgen van het overlijden van hun partner, maar wat als je net niet overlijdt maar zwaar zorgbehoevend wordt, onmogelijk om nog een extra inkomen te voorzien in het huishouden.

Uitvaartverzekering

Nog niet zo bekend als in Nederland, is de uitvaartverzekering. De verzekering die iedereen vroeg of laat zal gebruiken. Voor een kleine maandelijkse premie kan je je uitvaart op voorhand regelen volgens je persoonlijke wensen zonder de facturen ervan aan je nabestaanden achter te moeten laten. Een belangrijke bijkomende service is de zorgconsulent die u bijstaat met de administratieve beslommeringen dat een overlijden met zich meebrengt. Iets waar je hoofd niet naar staat in tijd van rouw.

Bereken nu je premie

Huisdierenverzekering

Wij bieden ook een medische zorgverzekering aan voor je hond of kat die je dierenartskosten vergoedt. Je kan dan rekenen op een terugbetaling van medische kosten door ziekte of ongeval en preventieve zorg. Wij werken hiervoor samen met Santevet.

Bereken nu je premie

Pensioensparen

Wens je na je pensionering je levensstandaard te behouden, zorg dan voor je eigen generatiepact. Reken later niet alleen op je beperkt wettelijk pensioen en voorzie zelf in een aanvullend kapitaal. Geniet van de voordelen van de aanvullende pensioenspaarverzekering waarvan de gespaarde premie tot 30% fiscaal aftrekbaar is in de personenbelasting.

Lange termijnsparen

Deze vorm van sparen heeft hetzelfde principe als pensioensparen, alleen ligt de fiscaal maximale spaarpremie hier een stuk hoger. De premies zijn ook voor 30% fiscaal aftrekbaar. Het spaarbedrag hangt af van enkele voorwaarden. Deze formule is vooral interessant voor mensen die geen woonbonus of de gewestelijke woonbonus genieten.

Schuldsaldoverzekering

U sloot zopas een hypothecaire lening af om een huis of appartement te kopen? Maar wat als u vroegtijdig zou overlijden? Hoe zullen uw erfgenamen de lening terugbetalen? Een schuldsaldoverzekering wordt afgesloten als dekking voor een hypothecaire lening. Als u zou overlijden nog vóór u uw lening volledig hebt terugbetaald, betaalt de verzekeraar het verzekerde kapitaal terug.

Beleggingsverzekering

Wij bieden ook meer risicovolle beleggingsvormen aan. U investeert eenmalig of periodiek in fondsen die door de fondsbeheerders van onze verzekeringspartners worden beheerd.