Schade

  1. Noteer de exacte plaats en tijdstip wanneer het ongeval zich voordeed.
  2. Noteer zo snel mogelijk alle gegevens van eventuele getuigen van het ongeval. Zowel naam, voornaam, adres en contactgegevens! De getuigen dienen onafhankelijk te zijn! Een passagier in je wagen is geen getuige.
  1. Het aanrijdingsformulier bestaat uit een deel A en een deel B. Je vult één kant in met je eigen gegevens, de andere kant is voor de tegenpartij. Kijk de gegevens van de tegenpartij goed na. Controleer de vermeldde nummerplaat, naam en gegevens van het verzekeringsbewijs.
  2. Geef de juiste omstandigheden aan door in het middenstuk de juiste kruisjes aan te duiden. Let op! Er is niet voor elke situatie een kruisje.
  3. Maak onderaan een situatieschets. Teken het moment van de aanrijding. Teken een driehoek om aan te duiden welk de voorkant is van het voertuig. Teken een pijl om de rijrichting aan te geven als de wagen niet stilstond op moment van de aanrijding. Geef straatnamen, teken signalisatie, teken verkeersborden, geparkeerde wagens, etc. Probeer de verhoudingen zo goed als mogelijk weer te geven.
  4. Maak foto’s van de plaatsgesteldheid indien mogelijk moest er later discussie optreden omtrent de aansprakelijkheid.
  5. Duid aan waar de schade aan uw voertuig zich bevindt.
  6. Als het formulier volledig is ingevuld en je bent het beide eens met de aangifte, ondertekenen beide partijen het formulier. Onderteken het formulier niet als je het oneens bent met de situatieschets. Of maak een eigen schets of opmerking ‘niet akkoord’ in datzelfde vak zodat de verzekeraar weet dat u het niet eens bent. Let op dat er achteraf niets meer wordt bijgeschreven.De achterkant kan je eventueel thuis verder aanvullen voor je het aan je verzekeraar geeft. Bij een gezamenlijk goed ingevuld aanrijdingsformulier zal de schade sneller afgehandeld kunnen worden door je verzekeraar.

Stuur de foto’s bij voorkeur door in pdf of jpeg. Plak ze niet in de tekst van je email. Dit vertraagt de verwerkingstijd.

Indien je de waarborg kleine omnium hebt onderschreven op je wagen, dan zal de verzekeraar de schade vergoeden.

Niet bij elke verzekeraar is de tuin automatisch mee verzekerd bij stormschade. Bij sommige verzekeraars dien je een aparte waarborg tuin te onderschrijven. Ook voor het ruimen van omgevallen bomen. Vraag dit na bij je makelaar.

Contacteer je makelaar om te weten of je een dekking rechtsbijstand hebt die je hierbij kan helpen. Stuur ons zo snel mogelijk de volledige versie door. Geef ons de omstandigheden van het voorval. Vermeld eventuele getuigen of betrokken derden.

Een natte muur, een plafond met kringen. Er lopen leidingen achter de muur, maar je bent niet zeker waar de leiding stuk is? Vraag aan je makelaar of uw brandverzekeraar een lekdetectie kan organiseren. Op deze wijze draagt uw verzekeraar de kosten van het niet destructief onderzoek.
Ook indien er nog geen zichtbare waterschade is, maar u enkel een extreem waterverbruik opmerkt aan de meter, kan er een lekdetectie georganiseerd worden door de brandverzekeraar.

Bij het indienen van een schadeclaim is het best om duidelijke foto’s van de gevolgschade en de oorzaak in te sturen. Op deze manier kan de verzekeraar zich een beter beeld vormen van de schade. Niet bij elk schadegeval zal een expert langskomen. Als het om een hoog schadebedrag gaat, zal de verzekeraar waarschijnlijk wel een expert aanstellen. Ook bij kleinere schades als er onduidelijkheid is over hoe de schade is kunnen ontstaan of als er een mogelijk aansprakelijke tegenpartij is wordt er een expert aangesteld. De expert gaat na of het om een gedekte oorzaak gaat. Indien dit het geval is, zal hij de gevolgschade begroten, al dan niet op basis van de aangeleverde bestekken. Een expert komt niet langs om de oorzaak op te sporen.

Hulp nodig bij een schadegeval?

Wij zijn er om u te helpen!