Sluitingsdagen 2023

Maandag 2 januari 2023

Maandag 10 april 2023 (paasmaandag)

Maandag 1 mei 2023 (Dag van de arbeid)

Donderdag 18 mei 2023 (OH Hemelvaart)

Vrijdag 19 mei 2023 (brugdag)

Maandag 29 mei 2023 (Pinkstermaandag)

Dinsdag 11 juli 2023 (Feest Vlaamse gemeenschap)

Vrijdag 21 juli 2023 (Nationale feestdag)

Dinsdag 15 augustus 2023 (OLV Hemelvaart)

Woensdag 1 november 2023 (Allerheiligen)

Maandag 25 december 2023 (Kerstmis)

Dinsdag 26 december 2023 (2de kerstdag)